Provozováno na realitním systému Realman

Daň z převodu nemovitosti IV. Osvobození od daně z převodu nemovitostí

Daň z převodu nemovitosti IV. Osvobození od daně z převodu nemovitostí

Ve stručnosti lze uzavřít, že na rozdíl např. od daně darovací či dědické daně se běžně nelze příliš často setkat s osvobozením od daně z převodu nemovitostí. Věc nepodléhá daní, když není nemovitostí ve smyslu daňových předpisů, kdy se ale nejedná o osvobození ve smyslu zákona. Dani z převodu nemovitostí nepodléhá převod členských práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem nájmu družstevního bytu = tzv. družstevního bytu. Rovněž v případě tzv. městských bytů se ve skutečnosti může jednat o právo nájmu, které nepodléhá dani z převodu nemovitostí.

Daň z převodu nemovitosti IV. Osvobození od daně z převodu nemovitostí

Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny
a) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků, akciových společností s plnou majetkovou účastí státu nebo Pozemkového fondu České republiky a společností s ručením omezeným s plnou majetkovou účastí státu,
b) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České republiky,
c) převody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu související s přímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona,
d) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním a slučováním obcí nebo se změnami jejich území podle zvláštních předpisů,
e) převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazků obcí (dále jen "svazek") vytvořených podle zvláštního zákona, a dále z vlastnictví svazků do vlastnictví obcí, které byly či jsou ve svazku sdruženy a které byly předchozími vlastníky převáděných nemovitostí,
f) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem mezi zřizovateli veřejných výzkumných institucí a veřejnými výzkumnými institucemi nebo mezi zřizovateli veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení a veřejnými neziskovými ústavními zdravotnickými zařízeními,
g) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.
h) převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z vlastnictví České republiky nebo jiného evropského státu, jakož i do vlastnictví České republiky nebo jiného evropského státu. To se netýká převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti, pokud s majetkem státu před převodem nebo přechodem vlastnictví hospodařil podnikatelský subjekt nebo tento subjekt měl majetek státu ve správě.


Datum: 13.06. 2012 Autor: Mgr. František Orále
2019 © ISPP-O, a.s., všechna práva vyhrazena | CookiesRealitní SW Realman